KAESS Creative agency

Wij ontwikkelen creatieve communicatiemiddelen die het verschil maken voor jouw doelgroep. Ontdekken wat onze aanpak voor jou kan betekenen?

“TO DRIVE CHANGE, IT REQUIRES AN ADVENTUROUS MINDSET,,

Wij zijn actief in de domeinen zorg, digitalisering en duurzaamheid. Daarmee willen we direct bijdragen aan een betere wereld. We nemen de tijd om te luisteren, gaan doortastend te werk en komen met verrassende oplossingen.

Werk

Online familiekliniek voor hartpatiënten

Samen met het UMC Utrecht ontwikkelt KAESS een online kliniek om hart- en vaatziekten eerder op te sporen.

De impact van medische technologie

We hebben verschillende patiënten geïnterviewd over hoe medische technologie hun leven heeft veranderd.

The great plastic bake off

Als co-founder ontwikkelen we momenteel een concept voor het grootschalig verwerken van plastic afval.