Werk

Een greep uit onze projecten.

Online familiekliniek voor hartpatiënten

Samen met het UMC Utrecht ontwikkelt KAESS een online kliniek om hart- en vaatziekten eerder op te sporen.

De impact van medische technologie

We hebben verschillende patiënten geïnterviewd over hoe medische technologie hun leven heeft veranderd.

The great plastic bake off

Als co-founder ontwikkelen we momenteel een concept voor het grootschalig verwerken van plastic afval.

Patiëntenvoorlichting persoonlijk en toegankelijk

Patiënten, hun naasten en zorgprofessionals voorzien we van informatieproducten die passen bij de behoeftes van nu.

VERSNELLING VAN DIGITALE GEGEVENSUITWISSELING

We helpen de Nederlandse overheid bij uiteenlopende uitdagingen op het gebied van digitalisering.

AI & machine-learning voor preventie van ziekte

Strategisch communicatieadvies om de kracht van Fysiologic onder de aandacht te brengen van uiteenlopende partijen in het zorgveld.