Versnelling van digitale gegevensuitwisseling

De Nederlandse overheid heeft te maken met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van digitalisering. Deze gaan vaak over het veilig en betrouwbaar kunnen delen van informatie. Daarvoor worden technische afspraken, standaarden en voorzieningen gemaakt die voor versnelling in gegevensuitwisseling moeten zorgen.

PARTNERS

Rijksoverheid, ICTU

CATEGORIE

Advies | Video | Nieuwsbrieven

WEBSITE
ictu.nl

Communicatie voor ICTU

Samenwerking tussen de verschillende partijen (publiek-privaat) die betrokken zijn bij die uitwisseling is cruciaal. En communicatie speelt daarin een belangrijke rol. KAESS werkt al vele jaren in opdracht van ICTU aan uiteenlopende projecten om die communicatie te bevorderen. In de vorm van advies en de ontwikkeling van ondersteunende middelen, zoals nieuwsbrieven, presentaties en video’s.

ICTU is een onpartijdige advies- en projectenorganisatie binnen de overheid en werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken.

Arrow light

Programma PIEZO

Die maatschappelijke vraagstukken gaan ook over de grenzen heen. Zo werkten we in opdracht van ICTU mee aan het Europese programma PIEZO (Programma Implementatie Europese Zorgdiensten). Dat had als doel om uitwisseling van patiëntgegevens tussen landen uit de Europese Unie mogelijk te maken. Met als resultaat de lancering van

het Nationaal Contactpunt e-Health Nederland (NCPeH-NL) waarmee zorgverleners snel en beveiligd patiëntsamenvattingen kunnen opvragen van burgers uit EU-landen, die in Nederland (on)geplande zorg nodig hebben. KAESS maakte onder andere een aantal video’s, waaronder onderstaande animatie en afsluitende video.